Αρχική

Η Σχο­λή Κοι­νω­νι­κών και Ανθρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας ιδρύ­θη­κε το έτος 2019 με το Ν.4610/2019, σύμ­φω­να με το άρθρο 13 & παρά­γρα­φο 4 του οποί­ου, η Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας μετο­νο­μά­ζε­ται σε Σχο­λή Κοι­νω­νι­κών και Ανθρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών. Η Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με έδρα τη Φλώ­ρι­να ιδρύ­θη­κε με το Π.Δ. 99/1993 και εντάσ­σο­νταν σε αυτή τα Παι­δα­γω­γι­κά Τμή­μα­τα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης και Νηπια­γω­γών. Με τη μετο­νο­μα­σία της Παι­δα­γω­γι­κής Σχο­λής ιδρύ­ε­ται η Σχο­λή Κοι­νω­νι­κών και Ανθρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών την οποία απο­τε­λούν τα Τμήματα:

Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης, με έδρα τη Φλώ­ρι­να, το οποίο ιδρύ­θη­κε το 1989 ως τμή­μα του Αρι­στο­τέ­λειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης. Απο­τε­λεί δε συνέ­χεια της πρώ­ην Παι­δα­γω­γι­κής Ακα­δη­μί­ας Φλώ­ρι­νας (διε­τούς φοί­τη­σης) της οποί­ας η λει­τουρ­γία έπαυ­σε το 1989.

Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Νηπια­γω­γών, με έδρα τη Φλώ­ρι­να, το οποίο ιδρύ­θη­κε ταυ­τό­χρο­να με την Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή Φλώ­ρι­νας το 1993

Τμή­μα Επι­κοι­νω­νί­ας και Ψηφια­κών Μέσων, με έδρα την Καστο­ριά, το οποίο ιδρύ­θη­κε το 1999 ως τμή­μα του Τ.Ε.Ι. Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και εντά­χθη­κε στη Σχο­λή Κοι­νω­νι­κών και Ανθρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών με το Ν.4610/2019.

Τμή­μα Ψυχο­λο­γί­ας, με έδρα τη Φλώ­ρι­να, το οποίο ιδρύ­θη­κε και εντά­χθη­κε στη Σχο­λή Κοι­νω­νι­κών και Ανθρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών με το Ν.4610/2019.

Η Κοσμή­το­ρας

της Σχο­λής Κοι­νω­νι­κών και Ανθρω­πι­στι­κών Επι­στη­μών του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακεδονίας

Πηνε­λό­πη Παπα­δο­πού­λου

Καθη­γή­τρια 1ης βαθ­μί­δας Παι­δα­γω­γι­κού Τμή­μα­τος Νηπιαγωγών


Χρο­νο­λό­γιο


1989

Ίδρυση Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΘ)

1993

Ίδρυση Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (ΑΠΘ)

1993

Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας (ΑΠΘ)

2003

Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

2003

Ένταξη Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

2019

Ίδρυση Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Μετο­νο­μα­σία της Παι­δα­γω­γι­κής Σχο­λής Φλώρινας
2019

Ίδρυση του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Πρώ­ην Τμή­μα Ψηφια­κών Μέσων και Επι­κοι­νω­νί­ας ΤΕΙ Δυτι­κής Μακεδονίας
2019

Ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε ή να τα απενεργοποιήσετε επιλέγοντας το ανάλογο κουμπί.

View more
Cookies settings
Αποδοχή
Απόρριψη
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Ποιοί είμαστε

Η διεύθυνση της σελίδας είναι: https://www.edu.uowm.gr.

Σχόλια

Όταν οι επισκέπτες αφήνουν σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη "hash") ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του σχολίου σας.

Πολυμέσα

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Cookies

Αν αφήσετε ένα σχόλιο στον ιστότοπό μας, μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ιστότοπό σας σε cookies. Αυτά είναι για την δική σας ευκολία, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας πάλι όταν αφήσετε ένα άλλο σχόλιο. Αυτά τα cookies θα διαρκέσουν για ένα έτος.

Αν έχετε έναν λογαριασμό και συνδεθείτε στον ιστότοπο, θα δημιουργήσουμε ένα προσωρινό cookie για να προσδιορίσουμε αν ο φυλλομετρητής σας δέχεται cookies. Το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες και θα διαγράφει μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας.

Όταν συνδεθείτε, θα δημιουργήσουμε επίσης διάφορα cookies για να αποθηκεύσετε τις πληροφορίες σύνδεσης και τις επιλογές οθόνης. Τα cookie εισόδου διαρκούν για δύο ημέρες και τα cookie επιλογών οθόνης διαρκούν για ένα χρόνο. Αν επιλέξετε "Να με θυμάσαι", η σύνδεσή σας θα παραμείνει για δύο εβδομάδες. Αν αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας, τα cookie σύνδεσης θα καταργηθούν.

Εάν επεξεργαστείτε ή δημοσιεύσετε ένα άρθρο, ένα επιπλέον cookie θα αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό το cookie δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα και υποδεικνύει απλώς το post ID του άρθρου που μόλις επεξεργαστήκατε. Λήγει μετά από 1 ημέρα.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και αν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, χρησιμοποιούν cookies, ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευσης της αλληλεπίδρασής σας με το περιλαμβανόμενο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Με ποιούς μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Αν έχετε ζητήσει επαναπροσδιορισμό συνθηματικού, η διεύθυνση IP θα περιλαμβάνεται στο email επαναπροσδιορισμού.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ' αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.

Πού αποστέλλονται τα δεδομένα σας

Τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Save settings
Cookies settings