ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022 & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ COVID-19 ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή του με αριθμ. 57/05-10-2021 αποφάσισε ομόφωνα για την Εκπαιδευτική διαδικασία χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021­2022 την έγκριση γραπτού σχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19, τον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 και του αναπληρωτή του για κάθε Τμήμα και τον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης COVID-19 και του αναπληρωτή του για κάθε φοιτητική εστία.