9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς  τα  μέλη  και  τους  φίλους  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα μέλη της Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας την οργάνωση του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», κατά το διάστημα 28-30 Νοεμβρίου 2014 στη Φλώρινα.
 
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
α. Προφορικές Ανακοινώσεις
β. Θεματικά Συμπόσια
γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις
 
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι οι εξής:
 1. Εκπαιδευτική Έρευνα
 2. Προσχολική Παιδαγωγική
 3. Σχολική Παιδαγωγική
 4. Αρχική εκπαίδευση και  επιμόρφωση εκπαιδευτικών
 5. Εκπαιδευτική Πολιτική. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης
 6. Διδακτική Μεθοδολογία: Αναλυτικά Προγράμματα, Σχολικά εγχειρίδια, Διδακτικά αντικείμενα
 7. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
 8. Παιδαγωγική Ψυχολογία: Μάθηση και Διδασκαλία, Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση
 9. Ειδική Αγωγή – Δυσκολίες Μάθησης
 10. Φιλοσοφία της Παιδείας
 11. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
 12. Διά βίου Μάθηση-Εκπαίδευση Ενηλίκων
 13. Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση
 14. Συγκριτική Παιδαγωγική
 15. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης
Όσες και όσοι ενδιαφέρεσθε να λάβετε μέρος στο Συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή με θεματικά συμπόσια θα πρέπει να στείλετε τον τίτλο και την περίληψη της ανακοίνωσής σας  στη φόρμα που επισυνάπτεται (400 λέξεις), το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2014, σε ηλεκτρονική μορφή (μέσω e-mail) στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: α) giordanidis@uowm.gr, β) impetsas@uowm.gr για να προωθηθούν εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές.
Εφόσον εγκριθεί, θα πρέπει να στείλετε και το τελικό κείμενο της ανακοίνωσής σας, το αργότερο μέχρι  την 30η  Οκτωβρίου  2014  για να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή).  Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση των προτάσεών τους το αργότερο μέχρι την 20η  Σεπτεμβρίου 2014. Μετά την ενημέρωση για την αποδοχή των προτάσεων, παρακαλούνται οι εισηγητές και οι εισηγήτριες να εγγραφούν στο Συνέδριο μέχρι και την 30ή  Οκτωβρίου 2014. Η καταβολή του χρηματικού ποσού από όλους τους εισηγητές ή/και τις εισηγήτριες κάθε ανακοίνωσης για την εγγραφή τους στο συνέδριο είναι απαραίτητη, προκειμένου τα ονόματά τους να καταχωρηθούν στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου και στο τεύχος των περιλήψεων.
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής περιλήψεων των εισηγήσεων για το 9ο Πανελλήνιο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» παρατείνεται  μέχρι τις 10/07/2014.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα αρχεία της πρόσκλησης και της φόρμας υποβολής …
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, στο 3ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης.
 
Μετακίνηση προς Φλώρινα:
Με αυτοκίνητο μέσω των παρακάτω οδικών αξόνων του εθνικού δικτύου:
 • Θεσσαλονίκη - Έδεσσα - Φλώρινα
 • Θεσσαλονίκη - Βέροια - Κοζάνη - Φλώρινα
 • Αθήνα - Λάρισα - Κοζάνη - Φλώρινα
 • Ιωάννινα - Κοζάνη - Φλώρινα
Με λεωφορείο:
Υπάρχουν τακτικά καθημερινά δρομολόγια που συνδέουν την Φλώρινα με Θεσσαλονίκη, Αθήνα και όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς.
Με τρένο:
Καθημερινή σύνδεση με Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
Με αεροπλάνο:
Το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης
 
Περισσότερες πληροφορίες και χρήσιμοι σύνδεσμοι στο συνημμένο αρχείο …