Κατάθεση εισηγήσεων για τα πρακτικά της ημερίδας

Όσοι από τους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να καταθέσουν γραπτώς την εισήγησή τους ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της 1ης επιμορφωτικής ημερίδας «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο», παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
 1. Έκταση κειμένου: Μέχρι 3000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων βιβλιογραφίας, γραφημάτων, πινάκων και σύντομο βιογραφικό (μέχρι 50 λέξεις)
 2. Ενδεικτική δομή του κειμένου:
  • Τίτλος
  • Περίληψη (150-200 λέξεις)
  • Εισαγωγή – Σύντομο θεωρητικό πλαίσιο
  • Παρουσίαση του θέματος (στόχοι, περιγραφή της διαδικασίας - στάδια της εφαρμογής)
  • Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις
Οι εισηγήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foe@uowm.gr
Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών: 30η Σεπτεμβρίου 2013.
Οδηγίες μορφοποίησης εισηγήσεων στο επισυναπτόμενο αρχείο