Περιλήψεις επιστημονικών ανακοινώσεων

1η Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο:
«Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο»

Συνοπτική Παρουσίαση Περιλήψεων