1η Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο: Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο

 
«Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο»
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη διεύθυνση α/θμιας εκπαίδευσης και το γραφείο συμβούλων α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Φλώρινας, διοργανώνει την 1η επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Μαϊου του έτους 2013 στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.
Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθεί  η σύνδεση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας με καινοτόμες  διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα Δημοτικά Σχολεία.
Θα παρουσιαστούν πρότζεκτ και δράσεις που εφαρμόστηκαν μέσα στην τάξη, τα οποία στηρίζονται σε διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσεις, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στοχεύουν στη  δημιουργική έκφραση των  μαθητών.
 Οι παρουσιάσεις θα γίνουν από σχολικούς συμβούλους, εκπαιδευτικούς της πράξης, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ του  Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής της Φλώρινας.
 
ΧΟΡΗΓΟΙ
papagiannis_email_banner.jpg