Κανείς εκτός. Όλοι εγγράμματοι και ενάριθμοι

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
 
Στην σημερινή κοινωνία  η οποία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του ατομισμού και τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, αναδύεται ως αναγκαία η ιδέα της ανάπτυξης του εθελοντισμού στους νέους. Ειδικά σε φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων που καλούνται να διδάξουν τις μελλοντικές γενιές, η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και κυρίως σε δράσεις σχετικές με το επάγγελμά τους, θεωρείται ότι θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη και για τους ίδιους  και για την κοινωνία.
Προτείνεται λοιπόν αφενός να οργανωθούν από το Δήμο τμήματα μαθητών που προέρχονται από οικογένειες με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και παρουσιάζουν δυσκολίες στη μάθηση και αφετέρου να κληθούν οι φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής να διδάξουν εθελοντικά στους μαθητές αυτούς υπό την εποπτεία των καθηγητών τους με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Με αυτό τον τρόπο προωθείται επιπλέον και η σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την τοπική κοινωνία αφού δίνεται στο Πανεπιστήμιο η ευκαιρία να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο.
Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στην Επιτροπή στήριξης του Πανεπιστημίου της Φλώρινας και έγινε αποδεκτή από όλους τους τοπικούς φορείς. Υποβλήθηκε επίσης και στη Γενική Συνέλευση των φοιτητών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και υιοθετήθηκε  με ενθουσιασμό από το σύνολο των φοιτητών. 
 
Ο Κοσμήτορας
της Παιδαγωγικής Σχολής
 
Χαράλαμπος Λεμονίδης
Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε