Ιστορικό

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώρινα ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993 και αποτελείται από τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 544/1989 και άρχισε να λειτουργεί ως παράρτημα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91. Αποτελεί δε συνέχεια της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας (διετούς φοίτησης) της οποίας η λειτουργία έπαυσε το 1989.
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ιδρύθηκε ταυτόχρονα με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας με το Προεδρικό Διάταγμα 99/1993.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ιδρύθηκε με το Π.Δ. 92/2003 (Φ.83/11-4-2003) και άρχισε τη λειτουργία του το 2003. Τα πρώτα Τμήματα του ΠΔΜ αποτέλεσαν τα τέσσερα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου που έδρευαν στη Δυτική Μακεδονία, μεταξύ αυτών και τα δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας. Από 1-1-2004 μεταφέρθηκε και το προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό).
 
Κοσμήτορες της Παιδαγωγικής Σχολής
Από την ίδρυση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας έως σήμερα διατέλεσαν κοσμήτορες οι:
  1. Αντώνιος Μάντης
  2. Αχιλλέας Καψάλης
  3. Κωνσταντίνος Δεληκωσταντής
  4. Κωνσταντίνος Φωτιάδης
  5. Δημήτριος Μπέσσας
  6. Δημήτριος Σουλιώτης
  7. Χαράλαμπος Λεμονίδης
 
Πέτρος Καριώτογλου
Κοσμήτορας Παιδαγωγικής Σχολής