Έκτακτη ανακοίνωση για τα Τμήματα του ΠΔΜ στη Φλώρινα