Ανακοίνωση για τα μαθήματα των Τμημάτων του ΠΔΜ στη Φλώρινα για την Τετάρτη 12-01-2022