Κτιριακές Υποδομές

Η Παιδαγωγική Σχολή στεγάζεται στις ανακαινισμένες κτιριακές  εγκαταστάσεις, στις οποίες στεγαζόταν η πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας από το 1984 μέχρι την παύση της λειτουργίας της το 1989. Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται τρία χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Φλώρινας, επί της εθνικής οδού Φλώρινας - Νίκης - συνόρων. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της, η Παιδαγωγική Σχολή διαθέτει σήμερα τους εξής χώρους:

 •  Αμφιθέατρο Α' (χωρητικότητας 300 ατόμων)
 • Αμφιθέατρο Β' ( χωρητικότητας 150 ατόμων)
 •  21 αίθουσες διδασκαλίας
 • Εργαστήριο Τοπικής Ιστορίας
 • Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών και Νέων Τεχνολογιών
 • Εργαστήριο Φυσικής και Χημείας
 • Εργαστήριο Αγωγής για το Βιβλίο - Βιβλιολογείον
 • Αίθουσα - εργαστήριο Εικαστικών
 • Αίθουσα - εργαστήριο Μουσικής
 • Εργαστήριο - νησίδα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 • Γυμναστήριο
 • Βιβλιοθήκη Σχολικών Εγχειριδίων
 • Αναγνωστήριο
 • Βιβλιοθήκη
 • Αρχείο Παιδαγωγικής Ακαδημίας

Από τις παραπάνω 21 αίθουσες διαδασκαλίας μία έχει ονομαστεί σε «Αίθουσα Θεόδωρου Κάστανου», προς τιμήν του παιδαγωγού που έδρασε ως υποδιευθυντής του Διδασκαλείου στη Φλώρινα από το 1929 έως το 1932, ενώ άλλη μία φέρει το όνομα του παιδαγωγού Εμμανουήλ Γ. Σαρρή, υποδιευθυντή από το 1951 έως το 1956.