ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου και αφίσας από το Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης του ΠΔΜ και η οποία εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το πρώτο βραβείο στην φοιτήτρια του ΤΕΕΤ Σπυριδούλα Κολλιδά και το δεύτερο βραβείο στον φοιτητή του ΤΕΕΤ Κωνσταντίνο Βγάντζα. Η φοιτήτρια και ο φοιτητής θα λάβουν ως βραβείο από ένα tablet και ένα τιμητικό δίπλωμα του ΠΔΜ. Θα ενημερωθούν από την Ιδρυματικά Υπεύθυνη Π.Α. κα Δ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ