παράταση

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων της ημερίδας με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο»

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.


Ακολουθεί η αρχική ανακοίνωση με επισήμανση της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Παράταση υποβολής εργασιών

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»

Μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων, η προθεσμία υποβολής των εργασιών για τα πρακτικά του συνεδρίου μετατίθεται για τις 15 Δεκεμβρίου 2014.