Παιδαγωγική

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής περιλήψεων των εισηγήσεων για το 9ο Πανελλήνιο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» παρατείνεται  μέχρι τις 10/07/2014.
 

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» - Μετάβαση & Διαμονή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, στο 3ο χλμ. Εθνικής οδού Φλώρινας-Νίκης.
 
Μετακίνηση προς Φλώρινα:

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα», Φλώρινα 28-30 Νοεμβρίου 2014

1η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Προς  τα  μέλη  και  τους  φίλους  της  Παιδαγωγικής  Εταιρείας  Ελλάδος