Ελληνική Παιδαγωγική

Πληροφορίες - οδηγίες συγγραφής

Αγαπητέ-ή σύνεδρε,
 
Η οργανωτική επιτροπή του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα: «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» σας ευχαριστεί για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση να συμμετάσχετε στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Φλώρινας κατά το διάστημα 28-30 Νοεμβρίου 2014.