Εκλογές 2013

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου του ΠΤΝ

Σχετ.: α) το υπ’ αριθμ. 2730/29-5-2013 έγγραφό μας.
          β) την υπ’αριθμ. 334/7-6-2013, αίτηση της κ. Ιφιγένειας Βαμβακίδου, Αν. Καθηγήτριας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών.
 
Κατόπιν των παραπάνω σχετικών σας γνωρίζουμε, ότι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, έπειτα από την εξουσιοδότηση της αριθμ.. 206/24-5-2013 συνεδρίας της, προέβη στην ανακήρυξη της κ. Ιφιγένειας Βαμβακίδου, ως υποψηφίας, για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 26ης Ιουνίου 2013.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου του ΠΤΔΕ

Σχετ.: α) το υπ' αριθμ. 2731/29-5-2013 έγγραφό μας.
β) την υπ'αριθμ. 330/5-6-2013, αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.