εισηγήσεις

Παράταση υποβολής εργασιών

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα»

Μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων, η προθεσμία υποβολής των εργασιών για τα πρακτικά του συνεδρίου μετατίθεται για τις 15 Δεκεμβρίου 2014.