Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στην Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, όπως ορίζεται στην προκήρυξη του φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου και αφίσας από το Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης του ΠΔΜ και η οποία εγκρίθηκε με την ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου, αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το πρώτο βραβείο στην φοιτήτρια του ΤΕΕΤ Σπυριδούλα Κολλιδά και το δεύτερο βραβείο στον φοιτητή του ΤΕΕΤ Κωνσταντίνο Βγάντζα. Η φοιτήτρια και ο φοιτητής θα λάβουν ως βραβείο από ένα tablet και ένα τιμητικό δίπλωμα του ΠΔΜ. Θα ενημερωθούν από την Ιδρυματικά Υπεύθυνη Π.Α. κα Δ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Π.Δ.Μ.