Ημερίδα

1η Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο»

1η Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο:
«Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο»
 
Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά για την ανταπόκριση και συμμετοχή τους όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή προετοιμασία και ολοκλήρωση της 1ης Επιμορφωτικής Ημερίδας με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο».

Κατάθεση εισηγήσεων για τα πρακτικά της ημερίδας

Όσοι από τους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να καταθέσουν γραπτώς την εισήγησή τους ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της 1ης επιμορφωτικής ημερίδας «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο», παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
  1. Έκταση κειμένου: Μέχρι 3000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων βιβλιογραφίας, γραφημάτων, πινάκων και σύντομο βιογραφικό (μέχρι 50 λέξεις)
  2. Ενδεικτική δομή του κειμένου:

Θεματικά εργαστήρια

1η Επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο:
«Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο»
 
 
Στο πλαίσιο της ημερίδας, με σκοπό την παρουσίαση και σύνδεση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας με καινοτόμες  διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο σχολείο, θα λειτουργήσουν τα παρακάτω θεματικά εργαστήρια:
 

Pages