Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Education Across Borders”

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Education Across Borders”
  5-7 Οκτωβρίου 2012
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα δυναμικό, εξωστρεφές και με διεθνή παρουσία περιφερειακό πανεπιστήμιο, επιδιώκει τη συστηματική ανάπτυξη διμερών σχέσεων με ομοταγή ανώτατα επιστημονικά Ιδρύματα του εξωτερικού.
Οι διαπανεπιστημιακές αυτές συνεργασίες αποσκοπούν στη διάχυση της γνώσης, στην ανταλλαγή πληροφοριών και στην προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας, μέσα από ανταλλαγές επιστημονικού προσωπικού και φοιτητών, διοικητικού προσωπικού, ερευνητικού υλικού καθώς και την υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και επιστημονικών συναντήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  σε συνεργασία με τις Παιδαγωγικές Σχολές των Πανεπιστημίων Fan. S. Noli της Κορυτσάς και St. Kliment Ohridski των Βιτωλίων (Μοναστήρι), θα διοργανώσει Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “Education Across Borders”, το οποίο θα διεξαχθεί στη Φλώρινα από τις 5 έως και τις 7 Οκτωβρίου 2012.
Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος με προφορική ανακοίνωση, μπορούν να καταθέσουν περίληψη στην αγγλική γλώσσα (250 λέξεων), μέχρι τις 30 Μαΐου, στο email educbr@uowm.gr.
Οι θεματικές ενότητες γύρω από τις οποίες θα κινηθεί το Συνέδριο αφορούν τους τομείς:
α) Γλώσσα και Λογοτεχνία
β) Ιστορία και Πολιτισμός
γ) Θετικές Επιστήμες
δ) Παιδαγωγική και Ψυχολογία
ε) Νέες Τεχνολογίες.
Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο θα βρείτε ανατρέχοντας στον παρακάτω σύνδεσμο: www.kosmit.uowm.gr/site/EduCbr.
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οργανωτικής Επιτροπής
 
 
Καθ. Χαράλαμπος Λεμονίδης
Κοσμήτορας της Παιδαγωγικής Σχολής
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας