ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ