ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Στη Φλώρινα, σήμερα ημέρα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ., ο Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, αναδειχθείς κατόπιν κληρώσεως Πρόεδρος (ως αναπληρώτρια πρόεδρος κληρώθηκε η κα Ευαγγελία Καλεράντε), και τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής  για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ, όπως αυτή ορίστηκε στη συνεδρίαση με αρ. 8/14-10-2015 της Συγκλήτου του ΠΔΜ, συνήλθαμε στην αίθουσα συνεδριάσεων (2ος όροφος, κτίριο της Παιδαγωγικής Σχολής) για την σύνταξη του σχετικού πρακτικού αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία διεξήχθη ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από 10:00 έως 15:00, με βάση τον εγκεκριμένο από την Πρυτανεία εκλογικό κατάλογο (σχετ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 1778/26-10-2015).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και από τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία.

Στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας (αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος Π.Σ. Φλώρινας) τοποθετήθηκε κάλπη και οι εκλογικοί φάκελοι σφραγίστηκαν και μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, αποσφραγίστηκε και ανοίχθηκε η κάλπη, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΤΡΙΤΗ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ

1. Η κα Ιφιγένεια Βαβακίδου, Καθηγήτρια ΠΤΝ

2. Η κα Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια ΠΤΝ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ21

ΨΗΦΙΣΑΝ19

ΑΚΥΡΑ0

ΛΕΥΚΑ0

ΕΓΚΥΡΑ19

Η κα Ιφιγένεια Βαβακίδου, Καθηγήτρια ΠΤΝ, έλαβε: 10

Η κα Σοφία Αυγητίδου, Καθηγήτρια ΠΤΝ, έλαβε: 9

Ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΕΤΣΑΣΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ