ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2015-2016 & 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Π.Δ.Μ.

 

Στη Φλώρινα, σήμερα ημέρα Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ., ο Κωνσταντίνος Κασβίκης, αναδειχθείς κατόπιν κληρώσεως Πρόεδρος (ως αναπληρωτής πρόεδρος κληρώθηκε ο κ. Ιωάννης Θωϊδης) και τα τακτικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΠΔΜ, όπως αυτή ορίστηκε στη συνεδρίαση με αρ. 8/14-10-2015 της Συγκλήτου του ΠΔΜ, συνήλθαμε στην αίθουσα με αρ. 302 (2ος όροφος, κτίριο της Παιδαγωγικής Σχολής) για την σύνταξη του σχετικού πρακτικού αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας.

Η ψηφοφορία διεξήχθη ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από 10:00 έως 15:00, με βάση τον εγκεκριμένο από την Πρυτανεία εκλογικό κατάλογο (σχετ. έγγραφο με αρ. πρωτ. 1756/26-10-2015).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκλέγεται από τους Καθηγητές και από τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία.

Στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας (αίθουσα 302, 2ος όροφος Π.Σ. Φλώρινας) τοποθετήθηκε κάλπη και οι εκλογικοί φάκελοι σφραγίστηκαν και μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας, αποσφραγίστηκε και ανοίχθηκε η κάλπη, από την οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΤΔΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 20

ΨΗΦΙΣΑΝ: 16

ΑΚΥΡΑ: 0

ΛΕΥΚΑ: 1

ΕΓΚΥΡΑ: 15

ο κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΜΟΝΙΔΗΣ έλαβε: 15

Ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΒΙΚΗΣΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΓΕΩΡΓΙΟΥΛΕΚΤΟΡΑΣ