Συνέδριο και εργαστήρια για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

Συνέδριο και εργαστήρια για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους.

ΘΕΜΑ: “Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στις Φυσικές Επιστήμες. Θεωρία και Εργαστήρια

Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα, 21/10/2015 16.30

Δηλώσεις για τα εργαστήρια γίνονται στους σχολικούς συμβούλους Π.Ε. Φλώρινας.  

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου

Πέτρος Καριώτογλου

Καθηγητής ΠΤΝ