Απονομή τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, με ομόφωνη απόφασή της στη συνεδρίαση με αριθμό 63/30-09-2014, απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στον κ. Δημήτριο Μπέσσα, Καθηγητή του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, συνεκτιμώντας το ακαδημαϊκό και επιστημονικό του έργο καθώς και την προσφορά του στο Ίδρυμα.