Ενδο-Eυρωπαϊκή νεανική κινητικότητα/μετανάστευση την εποχή της οικονομικής κρίσης: διεπιστημονικές προσεγγίσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΦΛΩΡΙΝΑ, 19/05/2014
 

Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Μεταναστευτικών Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Πολιτισμικές Σπουδές» του Τμήματος Νηπιαγωγών (Ιφιγένεια Βαμβακίδου, Πρόεδρος του Τμήματος), διοργανώνει Σεμινάριο Εργασίας με τίτλο: «Ενδο-Eυρωπαϊκή νεανική κινητικότητα/μετανάστευση την εποχή της οικονομικής κρίσης: διεπιστημονικές προσεγγίσεις», στο πλαίσιο κατάθεσης πρότασης Horizon 2020-YOUNG-2014/2015.

Στο σεμινάριο θα εισηγηθούν επισκέπτες καθηγητές από τo Brunel University London και Middlesex University London, ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ καθώς και  καθηγητές και υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Νηπιαγωγών του ΠΔΜ.

Οι εργασίες του Σεμιναρίου θα διεξαχθούν στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας 6-7 Ιουνίου.

Το πρόγραμμα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του Τμήματος Νηπιαγωγών. Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αποστέλλονται μέχρι τις 28 Μαΐου 2014 ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις: dmihail@uowm.gr και zkonna7@gmail.com

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.