Νέα καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης εισηγήσεων για τα πρακτικά της ημερίδας

Λόγω των κινητοποιήσεων του προσωπικού του ιδρύματος, καθώς και των μαζικών κινητοποιήσεων στο χώρο της εκπαίδευσης κατά τον προηγούμενο μήνα, παρατείνεται η ημερομηνία κατάθεσης εισηγήσεων για τα πρακτικά της ημερίδας. 
Νέα Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των εργασιών: 15η Οκτωβρίου 2013.
 
Όσοι από τους συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να καταθέσουν γραπτώς την εισήγησή τους ώστε να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της 1ης επιμορφωτικής ημερίδας «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο», παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις παρακάτω προδιαγραφές:
 1. Έκταση κειμένου: Μέχρι 3000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων βιβλιογραφίας, γραφημάτων, πινάκων και σύντομο βιογραφικό (μέχρι 50 λέξεις)
 2. Ενδεικτική δομή του κειμένου:
  • Τίτλος
  • Περίληψη (150-200 λέξεις)
  • Εισαγωγή – Σύντομο θεωρητικό πλαίσιο
  • Παρουσίαση του θέματος (στόχοι, περιγραφή της διαδικασίας - στάδια της εφαρμογής)
  • Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις
Οι εισηγήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: foe@uowm.gr
 
Οδηγίες μορφοποίησης εισηγήσεων στο επισυναπτόμενο αρχείο