Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου του ΠΤΔΕ

Σχετ.: α) το υπ' αριθμ. 2731/29-5-2013 έγγραφό μας.
β) την υπ'αριθμ. 330/5-6-2013, αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη, Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 
Κατόπιν των παραπάνω σχετικών σας γνωρίζουμε, ότι ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής, έπειτα από την εξουσιοδότηση της αριθμ. 206/24-5-2013 συνεδρία της, προέβη στην ανακήρυξη του κ. Κωνσταντίνου Φωτιάδη ως υποψηφίου, για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις εκλογές της 18ης Ιουνίου 2013.
 
 
Ο Πρόεδρος
Της Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγητής Θεόδωρος Χατζηπαντελής