Απονομή τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Η Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, με ομόφωνη απόφασή της στη συνεδρίαση με αριθμό 63/30-09-2014, απονέμει τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στον κ. Δημήτριο Μπέσσα, Καθηγητή του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που έχει αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης, συνεκτιμώντας το ακαδημαϊκό και επιστημονικό του έργο καθώς και την προσφορά του στο Ίδρυμα.

 

1η Ανακοίνωση 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής

Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνουν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Παιδαγωγική Σχολή και Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών), το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας) και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Παράρτημα. Δυτικής Μακεδονίας), διοργανώνουν το:
 
9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής με θέμα:

Εκδήλωση Υποδοχής πρωτοετών φοιτητών

Η Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας θα πραγματοποιήσουν, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 π.μ., στο αμφιθέατρο της Παιδαγωγικής Σχολής, εκδήλωση υποδοχής και ενημέρωσης των πρωτοετών φοιτητών.
Η εκδήλωση αυτή έχει ως βασικό σκοπό την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών σχετικά με τις δομές και υπηρεσίες του ιδρύματος, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη γνωριμία με τον τόπο της Φλώρινας.

Pages