Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και αν. Προέδρου του ΠΤΔΕ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 του Ν. 1268/82, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2083/92, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα (Άρθρο 1, παρ. 3, εδ. ε΄ του Ν. 2188/94) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 & 2 του  άρθρου 9 του Ν. 3443/2006,των άρθρων 63,64,65 & 66 του  Π.Δ. 160/2008, και του άρθρου 8 παργ. 1 του Ν.

Εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και αν. Προέδρου του ΠΤΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12 του Ν. 1268/82, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Άρθρου 4, παρ. 3 του Ν. 2083/92, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα (Άρθρο 1, παρ. 3, εδ. ε΄ του Ν. 2188/94) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 & 2 του  άρθρου 9 του Ν. 3443/2006,των άρθρων 63,64,65 & 66 του  Π.Δ. 160/2008, και του άρθρου 8 παργ. 1 του Ν.

Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων

Στη Φλώρινα, τo  Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Ιουνίου 2011,  θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Προέδρων και Κοσμητόρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ.
Πριν την έναρξη της Συνόδου, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα, με θέματα:
1)  Ο ρόλος της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία
2)  Ο εκπαιδευτικός του μέλλοντος

Συνάντηση του Κοσμήτορα και εκπροσώπων των Τμημάτων της Π.Σ. Φλώρινας με αντιπροσωπεία του Πανεπιστημίου Κορυτσάς

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 22 Μαρτίου του 2011 και ώρα 12:00 στο γραφείο της Κοσμητείας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας.
Θέματα συζήτησης:
  1. Διερεύνηση της πιθανότητας συνεργασίας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας με την Παιδαγωγική Σχολή Κορυτσάς σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στα πλαίσια διακρατικών, διασυνοριακών, διατμηματικών προγραμμάτων, προγραμμάτων Erasmus ή άλλων.

Πρόσκληση σε εκδήλωση

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνει η Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας και ο Σύλλογος Διδασκόντων ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Φλώρινας.

Η εκδήλωση θα πργματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας, στο Νέο Πάρκο Φλώρινας.

Οι αλλαγές στα Πανεπιστήμια

Οι αλλαγές στα Πανεπιστήμια –
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Την περίοδο αυτή διεξάγεται δημόσια διαβούλευση με βάση ένα κείμενο, που προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στην 65η σύνοδο των Πρυτάνεων στο Ρέθυμνο.

Pages