ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
Στη Φλώρινα, σήμερα, ημέρα Παρασκευή 3 Νοέμβριου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ., συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση με αρ. 150/01-11-2017 του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, με σκοπό την ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα.

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 
Στη Φλώρινα, σήμερα, ημέρα Πέμπτη 2 Νοέμβριου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση με αρ. 149/01-11-2017 του κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, με σκοπό την ανακήρυξη των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Pages