Ανάπτυξη της ιδέας του εθελοντισμού στους φοιτητές

Στην σημερινή κοινωνία  η οποία χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του ατομισμού και τη διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής, αναδύεται ως αναγκαία η ιδέα της ανάπτυξης του εθελοντισμού στους νέους. Ειδικά σε φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων που καλούνται να διδάξουν τις μελλοντικές γενιές, η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και κυρίως σε δράσεις σχετικές με το επάγγελμά τους, θεωρείται ότι θα είναι πολλαπλά ωφέλιμη και για τους ίδιους  και για την κοινωνία.

Ημερίδα με τίτλο "Η Ερευνητική Εργασία στο Νέο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο"

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 
 
Ημερίδα με τίτλο
“Η Ερευνητική Εργασία στο Νέο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο”
 

Pages