Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας για Μαθητές του Δημοτικού

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικής διαδασκαλίας “Κανείς εκτός. Όλοι εγγράμματοι και ενάριθμοι” να συμπληρώσουν τα παρακάτω πληροφοριακά στοιχεία:

 

 

Ανακοίνωση Εφορείας Φοιτητικών Εστιών

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 8.3. του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών οι φοιτητές που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες καταβάλλουν ετησίως ποσό 100,00€, σε δύο ισόποσες δόσεις (1η δόση κατά την εισαγωγή τους στην εστία και 2η δόση στην αρχή του εαρινού εξαμήνου) το οποίο θα καλύπτει ανάγκες συντήρησης και άλλες λειτουργικές ανάγκες της εστίας.

MENON online Journal Of Educational Research, Issue 1

University of Western Macedonia, Faculty of Education (2012).  MENON online Journal Of Educational Research, Issue 1. 144.

The Faculty Of Education announces the publication of the 1st Issue of MENON: Journal Of Educational Research

This open access journal welcomes papers in English, as well in German and French.

Pages