ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Στο πλαίσιο της ημερίδας, με σκοπό την παρουσίαση και σύνδεση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας με καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο σχολείο, θα λειτουργήσουν τα παρακάτω εργαστήρια:

1st CALL TO THE 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONCEPTUAL CHANGE (FLORINA – GREECE)

The 10th International Conference on Conceptual Change
Conceptual Change Meets other Disciplines 

2-5 June 2016 
Florina, Greece

School of Education, University of Western Macedonia

 

DEADLINE TO SUBMIT ABSTRACTS: 20.12.15
(for more information open the .pdf files below)

 

 

Σελίδες