Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής περιλήψεων της ημερίδας με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο»

Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων παρατείνεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.


Ακολουθεί η αρχική ανακοίνωση με επισήμανση της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τη διεύθυνση α/θμιας εκπαίδευσης και το γραφείο συμβούλων α/θμιας εκπαίδευσης του νομού Φλώρινας, διοργανώνει την 2η ημερίδα με τίτλο: «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο», η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα, 4 Νοεμβρίου 2015, στις εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής.

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδειχθεί η σύνδεση σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας με καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται στα Δημοτικά Σχολεία. Θα παρουσιαστούν πρότζεκτ και δράσεις που εφαρμόστηκαν μέσα στην τάξη, τα οποία στηρίζονται σε διαθεματικές/διεπιστημονικές προσεγγίσεις, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στοχεύουν στη δημιουργική έκφραση των μαθητών.

Προσκαλούνται τα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να παρουσιάσουν δράσεις ή προγράμματα που υλοποίησαν ή υλοποιούν σε τάξεις δημοτικού σχολείου, να αποστείλουν περίληψη (150-250 λέξεων) μέχρι την 31η Αυγούστου 2015 την 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Οι περιλήψεις των επιστημονικών ανακοινώσεων θα πρέπει να αποσταλούν ως επισυναπτόμενο έγγραφο (doc, docx) στην ηλεκτρονική διεύθυνση foe@uowm.gr.

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή
 
Χαράλαμπος Λεμονίδης
Καθηγητής Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης