ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

 

Στη Φλώρινα, σήμερα, ημέρα Τρίτη 7 Νοέμβριου 2017 και ώρα 09:00 π.μ., συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση με αρ. 150/01-11-2017 του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, με σκοπό την εξέταση της αίτησης παραίτησης της κας Ηλιάδου – Τάχου Σοφίας από την υποψηφιότητά της για τη θέση του Κοσμήτορα. Η ανωτέρω έγγραφη δήλωση παραίτησης με αρ. πρωτ. 2558/06-11-2017, παραδόθηκε στην Εφορευτική Επιτροπή από τη γραμματεία της Κοσμητείας. 
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση παραίτησης της κας Ηλιάδου – Τάχου και σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4485/2017, Άρθρο 19, «Κοσμήτορας» και της ΥΑ με Αριθμ. 153348/Ζ1, Άρθρο 2, «Υποβολή υποψηφιοτήτων - Ανακήρυξη υποψηφίων - Εκλογικοί κατάλογοι», αποφασίζει ομόφωνα:
1.    Να συνεχιστεί η εκλογική διαδικασία την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017, με μοναδική υποψήφια για το αξίωμα του Κοσμήτορα της Παιδαγωγικής Σχολής, την Καθηγήτρια 1ης  βαθμίδας του ΠΤΔΕ, κα Δημητριάδου Αικατερίνη
2.    Να ενημερωθούν άμεσα οι εκλέκτορες για την παραίτηση της κας Ηλιάδου Τάχου  Σοφίας

 

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
 
ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής 1ης βαθμίδας ΠΤΝ
 
ΑΚΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Καθηγητής 1ης βαθμίδας ΠΤΔΕ
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας ΠΤΔΕ
 
ΚΑΛΕΡΑΝΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Αν. Καθηγήτρια 1ης βαθμίδας ΠΤΝ
 
ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Αν. Καθηγητής ΠΤΝ