ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής αφού συμβουλεύτηκαν τις σχετικές διατάξεις και διαπίστωσαν πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, ενώ δε συντρέχουν, για το μοναδικό υποψήφιο, κωλύματα εκλογιμότητας, αποφάσισαν ομόφωνα:
 
Α. Την ανακήρυξη ως μοναδικού υποψηφίου για τη θέση εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής τον:
  1. Σεμερτσίδη Γεώργιο, μέλος ΕΤΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής (αρ. πρωτ. 199/21-11-2017)
Β. Την ανακήρυξη ως μοναδικού υποψηφίου για τη θέση εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής τον:
  1. Σεμερτσίδη Γεώργιο, μέλος ΕΤΕΠ της Παιδαγωγικής Σχολής (αρ. πρωτ. 200/21-11-2017)
Γ. Για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, μεγέθους Α5
 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ., στην αίθουσα με αρ. 316 της Παιδαγωγικής Σχολής (κτίριο διοίκησης, 2ος όροφος). Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική εκλογή θα διεξαχθεί την επομένη ημέρα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στον ίδιο χώρο και ώρα.
 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
Μέλος ΕΔΙΠ της Παιδαγωγικής Σχολής
 
ΗΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΘΑ
Μέλος ΕΤΕΠ του ΠΤΔΕ
 
ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΝ