ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής αφού συμβουλεύτηκαν τις σχετικές διατάξεις και διαπίστωσαν πως πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την υποβολή υποψηφιότητας, ενώ δε συντρέχουν, για κανέναν από τους υποψηφίους, κωλύματα εκλογιμότητας, αποφάσισαν ομόφωνα:
 
Α. Την ανακήρυξη ως υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση της Παιδαγωγικής Σχολής τους:
  1. Παπαγεωργίου Ευθυμία, μέλος ΕΔΙΠ της Παιδαγωγικής Σχολής (αρ. πρωτ. 201/21-11-2017)
  2. Ταμουτσέλη Νικόλαο, μέλος ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (αρ. πρωτ. 204/21-11-2017)
 
Β. Την ανακήρυξη ως υποψηφίων για τη θέση εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής τους:
  1. Παπαγεωργίου Ευθυμία, μέλος ΕΔΙΠ της Παιδαγωγικής Σχολής (αρ. πρωτ. 202/21-11-2017)
  2. Ταμουτσέλη Νικόλαο, μέλος ΕΔΙΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών (αρ. πρωτ. 203/21-11-2017)
 
Γ. Για την εκλογή θα χρησιμοποιηθούν έντυπα, ορθογώνια ψηφοδέλτια από λευκό χαρτί, μεγέθους Α5
Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ. - 12:00 μ.μ., στην αίθουσα με αρ. 302 της Παιδαγωγικής Σχολής (κτίριο διοίκησης, 2ος όροφος). Σε περίπτωση που απαιτηθεί επαναληπτική εκλογή θα διεξαχθεί την επομένη ημέρα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017, στον ίδιο χώρο και ώρα.
 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
 
ΒΑΚΑΛΗ ΑΝΝΑ
Μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΝ
 
ΖΟΥΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΝ
 
ΚΩΤΣΑΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ
Μέλος ΕΔΙΠ του ΠΤΝ