Οι αλλαγές στα Πανεπιστήμια

Οι αλλαγές στα Πανεπιστήμια –
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Την περίοδο αυτή διεξάγεται δημόσια διαβούλευση με βάση ένα κείμενο, που προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας στην 65η σύνοδο των Πρυτάνεων στο Ρέθυμνο.
Επίσης την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις δηλώσεις του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, καθηγητή Γ. Μανωλόπουλου, σχετικά με τη δημιουργία ενός Πανεπιστημίου στη Δυτική Μακεδονία, που θα προκύψει από τη συνένωση ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι δηλώσεις αυτές δημιουργούν ανησυχίες και αντιδράσεις τόσο στους φοιτητές, όσο και στους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ποιες είναι λοιπόν οι αλλαγές που επιθυμεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση με το νέο νόμο για το πανεπιστήμιο; Τι είδους Πανεπιστήμια θέλει; Τι σχεδιάζει να κάνει στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας;
Όλοι συμφωνούμε ότι η σημερινή κατάσταση των ελληνικών Πανεπιστημίων θα μπορούσε να είναι καλύτερη και ότι είναι απαραίτητη περισσότερη εξωστρέφεια, αποτελεσματικότερη διοίκηση, και καλύτερες συνθήκες φοίτησης των φοιτητών. Με το κείμενο της διαβούλευσης όμως, η κυβέρνηση, προφασιζόμενη τις σημερινές αδυναμίες του Πανεπιστημίου, προτείνει ουσιαστικά την κατάργηση της εκπαίδευσης που παρέχουν τα Πανεπιστήμια, ως δημόσιου αγαθού, την άρση της υποχρέωσής της για χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων και την κατάργηση της αυτονομίας και δημοκρατικής διοίκησής τους. Προτείνει δηλαδή τη δημιουργία ενός εξωπανεπιστημιακού οργάνου, του ‘Συμβουλίου’, το οποίο θα αποτελείται από διορισμένα μέλη. Το όργανο αυτό θα λειτουργεί παράλληλα με τη Σύγκλητο και θα έχει υπεραυξημένες αρμοδιότητες – θα  μπορεί, για παράδειγμα, να επιλέγει, να διορίζει αλλά και να παύει τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου. Με αυτόν τον τρόπο, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να καταλύσει τη δημοκρατική λειτουργία και το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.
(— για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης επιλέξτε το σύνδεσμο του αρχείου —)
 
Χαράλαμπος Λεμονίδης
Κοσμήτορας Παιδαγωγικής Σχολής
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας