ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΤΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΤΔΕ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Eκδήλωση του Εργαστηρίου Παιδαγωγικών Μελετών και Καινοτόμων Εκπαιδευτικών Πρακτικών, με θέμα:

“Τα δικαιώματα των παιδιών συναντούν τα παιδιά στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο…”

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το Γραφείο Εθελοντισμού και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «Ελένη Δημητρίου», αλλά και με τις Κοινότητες Αμμοχωρίου, Κλεινών, Μελίτης, Περάσματος και Φλώρινας διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα από τις 8 και 12 Μαρτίου.

Η Τρίτη 8 Μαρτίου έχει οριστεί ως ημέρα αιμοδοσίας στη Φλώρινα (Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων) και οι ώρες αιμοληψιών είναι από τις 9.00 έως τις 13.00

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Μετά τη λήξη του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ») του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής συνεδρίασαν και διαπίστωσαν ότι η διαδικασία διεξήχθη ομαλά και δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις, εισήγαγαν τους απαραίτητους απόρρητους κωδικούς ψηφοφορίας και το σύστημα « Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» εξήγαγε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου, τα οποία έχουν ως ακολούθως:
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων : 8……………………………………………………………………………………..
Ο αριθμός των ψηφισάντων : 8………………………………………………………………………………………………………….

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Στην Κοζάνη σήμερα την 04-02-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, συνήλθε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή του Τμήματος Επικοινωνίας και Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Προκήρυξη 3355/14-01-2022 (ΑΔΑ: Ω54Κ469Β7Κ-ΣΜ6), που έχει ορισθεί και έχει ενημερωθεί με το αριθμ. πρωτ. 3646/01-02- 2022 (ΑΔΑ:ΩΔΛΖ469Β7Κ-9ΤΨ) έγγραφο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
 

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ορίζουμε

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
……………………………………………………………………………………
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Tμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θητεία έως 31/08/2023.

Pages